3. aug, 2015

Helse resultater : HD og AD

HD: A (FRI) 
Avlest: 31.07.15

AD: 0/0 (FRI)
Avlest: 02.08.15