Den 7 August kom lille Mokka endelig hjem :D

Tidlig på morgenen den 7 August reiste jeg nedover til Tyskland for å endelig få møte og ta med hjem min sårt etterlengtet og nydelige lille Mokka :)

Hun er alt jeg drømte hun skulle være og litt til ;) 

Hun elsker å lære og lærer kjapt, hun er full av humor og sprell 

Hun gir til tider flere grå hår i hodet på både meg, Zafira og Schenda, men er for det meste bare en stooor glede :)

Hun har bestemte meninger om mye, feks så har hun bestemt seg for at doen hennes er under spisestuebordet men det bedrer seg fra dag til dag.

Hun er utrlig sosial både mot andre hunder og mennesker...jeg har aldri før hatt en valp som viser like stor glede over å treffe fremmede som hun viser når hun treffer oss i familien 😋

Det er lite eller ingenting som vipper denne jenta av pinnen og om det er noe som skremmer henne så er det ikke verre enn at hun sekundet etter kan gå alene bort for å undersøke saken 🙂

Dette vil bli erstattet av en foreløbig beskrivelse av den lille jenta som vil endre seg litt etterhvert som tiden går frem til hun er ihvertfall 1-2 år.

Early on the morning of August 7, I traveled down to Germany to finally meet and bring home my much-awaited and delightful little Mokka :)

She is everything I imagined she would be and then some;)

She loves to learn and learn quickly, she is full of humor and pranks

She gives sometimes more gray hairs in the head on both me, Zafira and Schenda, but is mostly just a great joy :)

She has opinions about a lot, for example she has decided that her toilet is under the dining room table but it is improving day by day.

She is incredibly social against both other dogs and people ... I have never had a puppy that shows as much joy to meet strangers as she shows when she meets us in the family

There is little or nothing that scares this girl and if there is anything that scares her so it's no worse than the second after she could walk alone away to investigate

This will be replaced by a preliminary description of the little girl who will change slightly as time goes until she is at least 1-2 years.

 

Valpene Mokka og Noa leker sammen første dagen./Puppies Mokka and Noa play together on the first day.

Mokka (12 uker) vil ha beinet til Zafira (7,5 år) /Mokka (12 weeks) wants Zafiras (7.5 years) bone