1. aug, 2013

3 av 4 fra årets kull har funnet sine hjem.

Siste helgen i juni reiste Beezum og Blixen (nå Blix) til sine nye hjem. Big Ben (nå Ben) møtte sin eier i Danmark 22 juli.

 

Blix: 

Hans nye eier Lena og hennes venninne møtte oss i Oslo og Blix falt til ro i henes armer med en gang. Han har fått en ny hundebror og har mye å gjøre. De har både sau og hester der han bor og han har etter å ha bjeffet på dem de første dagene blitt vandt til dem.

Han har kjørt ferge, vært på familiebesøk og ellers undersøkt alt det spennende som fins der han bor. Han er en tøff og uredd fyr som elsker livet og det eneste "problemet" er hans sylskarpe små piraya tenner og at han bjeffer en del på andre hunder de treffer på sin vei. 
Men det vil de to takle utmerket sammen :D

Takk for at du tar så godt vare på en av mine små engler! Jeg vil alltid være her for dere om dere trenger meg <3

Beezum:

 

His new owner Kristine came all the way from the United States to take her little boy and was with us the whole weekend. Both on the kennel reunion and the exhibition day. She reports a positive and happy boy who has as his favorite hobby to bite his _ new mates in the hock ... which is not very popular;) He learns quickly and according to her training buddies he has a great personality and a great future ahead of him :)
It was fate that brought you two together and only fate that ever shall separate you <3 Thanks for the pictures and updates and for taking such good care of him!


Hans nye eier Kristine kom hele veien fra Usa for å hente sin lille gutt og var med oss hele helgen. Både på kenneltreff og på utstillingen dagen etter. HUn melder om en positiv og glad gutt som har som sin yndlings hobby og bite sine flokk frender i hasene... noe som ikke er så veldig populært ;) Han lærer raskt og har i følge hennes trenings kamerater en stor personlighet og en stor fremtid foran seg :)

Det var skjebnen som førte dere to sammen og kun skjebnen som noen gang skal få skille dere <3 Takk for bilder og oppdateringer og for at du tar så godt vare på ham!

Ben;

Ben's owner was in the netherlands on the AG championships and therefore we met her in Denmark. He have a tough guy who addresses most things with composure. Like when he took part in the opening ceremony ... during all the commotion, he decided to dig up the sand in the arena instead. He charms everyone he meets and Karen are very happy with him. He have, despite his young age visited several countries (more than me;)) and is now finally come home to the USA and meet the rest of the family :)

Good luck on your journey in life, I hope the world show you as much love and joy that you show it. Thank you for showing my little angel the world and that you take such good care of him :)

Ben sin eier var i nederland på AG mesterskap og vi møtte henne derfor i Danmark. Han er en tøff fyr som tar det meste med fatning. Som da han var med på åpnings sermonien... under alt ståheiet bestemte han seg for å grave opp sanden i steden. Han sjarmerer alle han møter og Karen er kjempe fornøyd med ham. Han er tross sin unge alder vært innom flere land (flere enn meg ;) ) og er nå endelig kommet seg hjem til USA og få møte resten av familien :)

Lykke til på reisen ut i livet, måtte verden vise deg like stor kjærlighet og glede som du viser den. Takk for at du viser min lille engel verden og at du tar så godt vare på ham :)