Schendas Champions Galleri

 
Her vil dere finne alle Schendas hundene som har oppnådd en championat tittel. 
Her vil du forhåpentligvis finne mange championer i både utstilling, AG og LP.. og kanskje i noen andre grener også. 

Jeg vil også takke alle mine fantastiske valpe kjøpere som tar så godt vare på hundene sine og viser dem frem slik dere gjør. Om det er som fantastiske tur/familiehunder eller som utstilling/konkurranse hunder er like stort og fantastisk.
 

Klikk på boken for å begynne å lese.

 
Here you will find all Schendas dogs who have earned a championship title.
Here you will hopefully find many champions in both dog shows, agility and obedience .. and perhaps in some other types as well.
 
I also want to thank all my wonderful puppy buyers who take such good care of their dogs and show them off as you do. Whether it is as wonderful walk / family pets or show / competition dogs are as big and amazing.
 
Click on the book to start reading.

Klikk på boken og sidene for å bla: