21. nov, 2011

Her heves det for alle pengene ;)

Her har det helt klar skjedd ting i løpet av uka :D (Den røde linjen markerer hvor magen pleide å være.) Flere bilder kan sees i Paring-Fødsel albumet ....