Hva er avlsrett?

Det går ut på mye av det samme som en forvert avtale, men noe er anderledes.

Når du er forvert så står oppdretter som eier og du betaler ingenting eller bare halparten for hunden, avhengig av anntall kull oppdretteren skal ha før den skrives over på deg.

Det er da oppdretteren som "bestemmer" mye og også dem som må melde på hunder i div aktiviteter.

Når du kjøper en hund med avlsrett så betaler du full pris og blir eier av hunden med en gang og står derfor litt friere i henhold til utstillinger ol.

Når da hunden blir voksen nok og får anntall kull som vi er blitt enige om (som oftes kun ett, men kan også være to) så får du betalt i form av prisen av en valp eller andre valget på en valp. Er det to kull som er avtalen så får du halvparten av summen ved vært valpekull om du velger betaling i form av penger. Dette om du har tispe... har du en hanne så får du bet i form av gjeldene paringsavgift...

Så du som kjøper får også på denne måten hunden gratis, muligheten til å lære mer om avl om du ønsker det, og jeg på min side har flere avlsmuligheter å velge mellom uten å ha for mange hunder hjemme. vinn/vinn for begge parter.

Men noen krav er det jo også på denne måten, under finner du den avtalen som jeg bruker.. denne kan endres noe utfra hva vi evnt blir enige om, men noen ting er absolutter

Avls rett kontrakt:

                                                     Avlsrett kontrakt.

 

Eier______  gir herved oppdretter Inger-Astrid Karlsen rett til å benytte  _______                                                 i avl om hunden utvikler seg slik at dens bidrag fremmer rasen. Eier skal få betalt i form av gjeldende parringsavgift (hanne) eller i form av prisen på en valp/ 2 valget på en valp (tisper)

Valget må oppdretter gjøre innen hunden er 3 år.

 Hunden skal kun brukes om den er fri for HD, AD, øyesykdommer og ikke har noen kroniske lidelser av noe slag. Det er derfor ønskelig at eier tar disse testene. Ved sterke gemytt/mentale feil så skal hunden heller ikke brukes.

Oppdretter har kun krav på ett kull, så om første paring ikke fører til valper kan oppdretter bruke hunden igjen, men ikke flere enn 3 ganger. ( hanne) Oppdretter har kun krav på ett kull, men om første paring ikke fører til valper kan oppdretter bruke hunden en gang til. Om det kun blir en overlevende valp fra kullet, tilkommer den oppdretter og eier har kun krav på refusjon av utgifter ( tisper)


Eier forplikter seg til å:

Stille ut hunden minimum tre ganger hvor minst en må være etter fylte 2 år på en NKK utstilling.

Til å være sannferdig om hundens mentale og fysiske helse.

Til å forsikre hunden (om forsikringen blir benyttet til drektighet/valper betaler oppdretter egenandelen).


Til å underskrive de nødvendige papirene fra NKK for at paringen/kullet kan gjennomføres i oppdretters navn

Eier kan ikke bruke hunden i avl selv før oppdretter har benyttet eller frasagt seg sin rett.

Oppdretter skal ha alle utgifter som har med paring og valper,(begge kjønn) hunden skal være hos oppdretter minimum 1 uke før fødsel og frem til valpene er leveringsklare ved 8 uker. (tisper)

Etter vilkårene i kontrakten er oppfylt står eier fritt til og selv benytte hunden om hun ønsker dette, oppdretter er da tilgjengelig med råd og hjelp om det er ønskelig

 

 

Birkeland den:

 

 

 

Eier:                                                                                                                                 Oppdretter: