Innehaver Inger-A. Karlsen

Jeg heter Inger-Astrid Karlsen, er født Juli 1983 og har bosatt meg på Birkeland.

Har vokst opp med hund, men fikk først min helt egen hund da jeg var tolv år. Jeg har siden da trent og konkurrert aktivt innen lydighet.Jeg har konkurrert i Elite som er den høyeste klassen innen LP og snust litt på sporten agillity.  De siste årene har jeg også fått opp øynene for utstilling og Bruks.

Jeg har vært fosterhjem for dyrebeskyttelsen der begge hundene fikk nye flotte hjem og fått hunder igjennom omplassering.

Siden jeg var ganske liten har jeg  hatt en oppdretter i magen og nå er endelig erfaringen og visdomen der til å sette i gang.


My name is Inger-Astrid Karlsen,born in July1983 and live sin Birkeland.

I have grown up with dogs,but Ig ot my first very own dog when I was twelvey ears old. I have since trained and competed in obedience. I have competed in the Elite which is the highest class in obedience.I n recent years I have also been interested in dogshows.
I've been a foster homef or the animal shelters where both dogs went to great new homes and I have had dogs through adoption.
Since I was little, I had a desire to become a breede rand now finallythe experience and wisdom is there to begin

Samboer

Jeg heter Terje Lindseth ,er født i 1974, jeg bor selvsagt også på Birkeland.

Min hunde interresse består av en og annen tur av og til når jeg har lyst og kosing i sofaen. Så det å bo sammen med Inger kan man trygt si er litt av ett "kultursjokk",Inger kaller det en livstil, jeg kaller det galskap.

Men det som gjør Inger lykkelig er greit for meg og jeg blir jo glad i dem jeg også.

Personlig så liker jeg å gå langt inn på heia og sette meg ved ett stille vann å fiske. Det er livet for meg...

My name isTerje Lindseth and I was born in1974,I live of course in Birkeland too.

My dog interest consists of the occasional dogwalk when I feel like it and cuddling on the couch.Soto live with Inger one can safely say is a bit of a"cultureshock", Inger call it a lifestyle, I call it madness.

But what makes Inger happy is fine with me and I am happy for them                       too.

Personally,I like to go deep into the forest ands it by a quiet water fishing.That is life for me...

Hiv o Hoi!!!

Storebror 25.03.02

Tom Arne er en snill og omtenksom gutt. Men like fullt en 7 åring med alt det fører med seg av latter og sprell.

Han er en kjempeflink storbror for sine to yngre brødre og jeg er utrolig stolt av han.

Når han blir stor skal han sparke fotball inni tven, bli brannmann og trene hunder sånn som mamma gjør. 

Heltene er Kaptein Sabeltann, Spiderman og Emil....

 

Tom Arnes motto må være at livet er en lek og alt må prøves minst en gang!


Tom Arne is a kind and thoughtful boy. But never thel ess one seven year old with everything that brings with it of laughter and pranks.

He is a really good big brother to his two younger brothers and I am incredibly proud of him.

When he grows up he will play football on the TV,be a fireman and train dogs like Mommy does.

The heroes are Captain Sabertooth, Spidermanand and Emil....

 

Tom Arne's motto must be that life is a breeze and everything must be tested at least once!

Det er flere måter å lufte en hund på

Han i midten 02.12.03

Bjørn Terje er en snill gutt med glimt i øyet, alt er en spøk og det er ikke noe som er farlig.

Han er en liten klovn som kan smelte den værste grinebiters hjerte.Det beste i verden er mat, det er bare umotståelig godt og han liker alt. Da han var 2-3 år klarte han å få ett helt 17-mai tog til å stoppe forde

 han så en brødskalk i veikanten!

 Han er også veldig opptatt av andres følelser og er ikke sen med å trøste venner eller familie når de trenger det.

Når han blir stor skal han jobbe på sirkus eller i dyrehagen...

Hans helter er Kaptein Sabeltann, byggmester Bob og Ole Brum


BjørnTerje is a good boy with a twinkle in his eye,everything is a joke and there is nothing that is dangerous.

He is a clownw ho can melt the worst grouch's heart.The best in the world's food, it's just so incredibly good and he likes everything.When he was 2-3 years, he managed to stop the entire 17-May celebration because he saw acrust of bread by the roadside!

He is also very concerned about others 'feelings and do not hesitate to comfort friends or family when they need it.

When he grows up he will work at the circus or the zoo...

His heroes are Captain Sabertooth, Bob the Builder and Winnie the Pooh

Smil til verden...

Minsten 04.09.07

Tor Christian er en skjønn liten fantegutt som forsøker å holde følge med sine storebrødre så godt han kan.

Hans store lidenskap i livet er bil. Han går,løper,spiser og leker med bilene sine hele dagen. Der andre barn har sutt eller koseklut har han kosebil.

Han har ikke sagt noe selvfølgellig men jeg vil tro han enten blir bil mekaniker eller racerbil sjåfør.

Tor Christian is a beautiful little baby boy who tries to keep up with his big brothers, as well as he can.

His great passion in life is cars. He walks , runs , eats and plays with his cars all day . Where other children use the security blanket he has a car .

His has not said anything but I believe he will either be a car mechanic or race car driver.


His great hero is fireman Sam